Ogólne warunki sprzedaży w Szkło-Lux Wrocław

 1. Wszystkie zamówienia i wyceny przyjmowane są tylko w formie mailowej.
 2. Przy składaniu zamówienia prosimy o określenie rodzaju szkła, grubości, dokładnych wymiarów oraz przesłanie rysunków technicznych.
 3. Wszelkiego rodzaju wyceny przez telefon są wycenami orientacyjnymi i nie są w żaden sposób wiążące.
 4. Firma Szkło-Lux Wrocław nie jest firmą montażową. Nie wykonujemy pomiarów, montaży oraz nie dowozimy szkła.
 5. Nie bierzemy odpowiedzialności za towar wcześniej zakupiony w naszej firmie, jeśli produkt został zamontowany u klienta przez inną firmę lub osobę.
 6. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia ilości i jakości odebranego towaru i niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o ewentualnych zastrzeżeniach co do ilości, czy jakości.
 7. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane tylko w formie pisemnej, nie później niż 7 dni od wykrycia wad towaru.
 8. Reklamacja wymaga dla swej ważności wskazania faktury sprzedaży i dokładnego określenia towaru.
 9. Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od jej otrzymania, pod warunkiem, że Kupujący umożliwi oględziny reklamowanego towaru. Jeżeli reklamacja wiąże się z koniecznością udziału producenta lub innego podmiotu trzeciego, odpowiedź na reklamację zostanie udzielona po uzyskaniu stanowiska tego podmiotu.
 10. Wybór sposobu realizacji zasadnie złożonej reklamacji, tj. naprawa lub wymiana towaru, należy do Sprzedawcy.
 11. Do montażu wszystkich rodzajów luster, płytek lustrzanych oraz szkła typu lacobel producenci zalecają używanie wyłącznie neutralnego kleju do luster firmy Lakma pod groźbą utraty gwarancji.
 12. Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie są własnością firmy Szkło-Lux Wrocław. Kopiowanie ich jest zabronione.